Sosial kompetanse og vennskap

Det er viktig for oss å se på hvordan barna har det sammen. Derfor er satsingsområdet vårt "sosial kompetanse og vennskap". Vi snakker om hvordan det er å være en venn og hvordan vi kan holde på vennene våre. Vi ønsker at barna skal bli den beste utgaven av seg selv.

Vår pedagogiske plattform bygger på en forståelse av at mennesket lærer og utvikler seg i samspill med sine omgivelser og gjennom kontakt og samspill med andre mennesker. Vi bruker Kari Lamer sitt rammeprogram med ulike konfliktløsningsstrategier og Karsten Hundeide sine åtte tema for god kommunikasjon.

Vi har som mål å være en kjeftefri barnehage.