Årsplan 2020-2021

Årsplan 2020 -2021

Årsplan- 2020 - 2021

Utover våren kommer det endringer knyttet til dette barnehageåret.  Vi kommer med mer informasjon om prosjektene våre språk og bærekraftig utvikling.