Søke barnehageplass

For å søke om barnehageplass må du gå inn på Bergen kommune sine nettsider, hvor søknaden registreres elektronisk. Du kan søke plass hele året, men 1.mars er søknadsfristen til hovedopptaket som gjelder plasser fra august 2022.

Vi tar suplerende opptak når det er ledig plass.

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/barn-og-familie/barnehage/barnehageplass/soke-om-barnehageplass