Hele barnehagen involveres i et prosjekt om bærekraft

Liten og stor skal jobbe med bærekraft.